Animace

ANIMOVANÁ LOGA

Lucky Citron

Jenamazol

AIMPARTNERS

EXPLAINER VIDEO A BREAK SPOT

Aimpartners je firmou, která má skvělé služby, ale u které může být výzvou stručně a snadně předat informace o svých službách a vysvětlit jejich benefity klientům. Zvláště na webu a další psanou formou. Proto se rozhodli pro explainer videopromo spot, který by zároveň zvýšil povědomí o jejich značce.

Naším úkolem bylo nejen vymyslet koncept předání informací, ale také sepsat scénář a nastavit propojení s již nastavenou vizuální identitou firmy. No a pak to celé nakreslit, rozanimovat, ozvučit, nadabovat a doladit všechny další věci jako titulky atp. …

CÍLE

 1. Stručné a jasné představení USP a procesu firmy
 2. Zvýšení povědomí o značce

KLÍČOVÁ SLOVA

VLÍDNOST

SOLIDNOST

TECHNOLOGIE

KNOW HOW

VÝSTUPY

 1. Explainer video, do 60 sekund
 2. Promo spot, text namísto voice overu, cca 30 sekund
 3. Grafické komponenty pro další statické užití na webu a v propagačních materiálech

EXPLAINER VIDEO

Při tvorbě scénáře tohoto spotu jsme se zaměřili na co nejefektivnější předání USP Aimpartners. Tedy kombinaci práce interima a implementaci zvolených nástrojů do logistických a automotive firem. Jasně, rychle, s vlídným vizuálem.

TEXTOVÝ PROMO SPOT

Aimpartners se objevují na různých automotive konferencích. Pro jednu takovou potřebovali vytvořit promo spot zvyšující povědomí o značce. Spot se pouštěl na hlavní stagy v pauze mezi přednáškovými bloky a byl limitovaný svou délkou. Zároveň nebylo možné použít o pauze zvuk. Proto jsme využili komponenty explainer spotu a vytvořili variantu, které jsme přidali krátké výstižné texty zaměřující se na USP firmy.

ASSETY Z VIDEA

Nakreslené prvky z videa se dají dále použít pro ilustraci textů na webu, vytvoření infografiky, pro posty na sociální sítě, pro oživení komunikace v newsletteru nebo pro tiskové materiály apod.

PRE-PRODUKČNÍ FÁZE

SCÉNÁŘ

Klientovy byznysové potřeby, účel, cílová skupina a marketingové touchopointy, kde se finální video objeví. To jsou všechno informace, které slouží jako základ pro tvorbu konceptu a následně scénáře. Uchopení vždy tvoříme ve více variantách, ze které po konzultaci s klientem vybíráme vhodnější. Ta se potom rozpracuje do kompletního scénáře.

MASKOT — průvodce, nositel USP

Pro tvorbu tohoto konkrétního videa jsme zvolili jako průvodce hrdinu, nositele USP firmy Aimpartners. Než jsme ho však zapracovali, museli jsme projít klasickým designovacím procesem navrhování charakteru. Různé varianty, barvy. Kombinace byla vybrána na základě klientových preferencí.

STORYBOARD

Storyboard hraje základním stavebním kamenem tvorby animace. V preprodukční fázi vizuálně mapuje příběh a postup událostí jednotlivých scén. Tento detailní náhled nám umožňuje plánovat kompozici, rytmus, vizuální narativ a postavy. Skrze storyboard lze experimentovat s předáním informace divákovi. Technicky se díky storyboardu minimalizují nepředvídatelné problémy a potenciální úpravy v pozdějších fázích vývoje, což šetří čas a zdroje. Klientovi především slouží pro schválení předávaného obsahu a jeho vyobrazení.

ANIMATIK

Animatik je prakticky rozhýbaný storyboard. Proč je třeba jej rozhýbat? Musíme vědět, zda se pohodlně vejdeme do požadované stopážeotestovat jaké části se budou hýbat jak budou působit. Nicméně pro klienta je to zcela zásadní proto, aby nacítil dojem z videa. Součástí animatiku bývá i provizorní voice over (namluvení) pro dotvoření kontextu.

STYLE FRAME

Součástí preprodukční fáze je i nakreslení čisté grafiky ve finálním stylu. V procesu hledáme výtvarné uchopení, které bude nejlépe reprezentovat značku, předávat informace dané cílové skupině atp. Style frame definuje výtvarnou stylizaci a zároveň pro nás jako technický test toho, jak budeme zpracovávat zbytek animace a tím odhadnout i potřebné zdroje.

MÁTE PROJEKT?

DEJME CALL!

Zombie motion ilustrace

Vizuální styl MyQ Solutions

Midnight Shadows

VÝTVARNÝ KONCEPT
NEREALIZOVANÉ VIDEOHRY

Naše studio bylo poptáno na vytvoření výtvarného konceptu pro arkádovou videohru o mafiánech z New Yorku 30. let. Vytvořit koncept vizuálního stylu v tuto chvíli znamenalo netvořit concept art a design hry jako takový. Potřebovali jsme se zaměřit na zcela esenciální bod. Celkový vzhled hry je vytvořen pomocí pečlivě vybraných stylizačních prvků, které podtrhují charakter tématiky, avšak v nadsazeném pojetí.

Hlavním úkolem bylo zachytit typickou filmovou noir atmosféru. Vzhledem k zadanému kontextu jsme zvolili cartoon stylizaci. Tu jsme se snažili obohatit o barevné akcenty (teplé světlo, policejní sirény a také prvky GUI).

Hlavní rysy stylu

 1. Noirová inspirace ve filmech ze 30. letech
 2. Detektivní/mafiánská atmosféra
 3. Limitovaná paleta barev, převážně monochromatické schéma s červeným a žlutým akcentem
 4. Kreslené cartoon provedení
 5. Karikovaná stylizace postav a rovnež karikatura jejich „drsného“ vzhledu
 6. Využití klasických noirových siluet
 7. „Špinavé“ elementy pro dosazení
 8. Element šumu podtrhující efekt starého filmu a drsnost

Základní mood loop

Prvotní skici charakterů, assetů a GUI

MÁTE PROJEKT?

DEJME CALL!

SANITINO

Albi Crafts & Science