Pivo Roger

etikety a identita ZNAČKY

KLIENT: Pivovar Grádo

 

Účelem bylo podpořit rozšíření povědomí o značce Roger a vzbudit v zákaznících a potenciálních zákaznících vizuální propojení se

značkou Roger. Nutností tak bylo vymezit se vizuálně od konkurenčních značek a v neposlední řadě oddělit veřejné vnímání značky Roger

od původní značky pivovaru Grado. Z designu je nutno cítit prémiový produkt, kvalitu. Ne však nabubřelý luxus.

Pivo bude na čepu i na pultech řetězců. Marketingovými touchpointy pak jsou lokální poutače (místa, kde se pivo Roger čepuje) a sociální sítě.

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA

výraznost – dynamika – tradice – kvalita

 

 

LOGO

Logo pivovaru Roger se skládá z kreslené hlavy býka a ručně psaného názvu pivovaru, doplněného datem jeho založení.
Býk je neodmyslitelným maskotem značky, a proto by měl být i mezi konkurencí nejzapamatovatelnějším vizuálním elementem.
Logo evokuje tradici a řemeslo výroby piva v kombinaci s moderní komiksovou stylizací. Výsledkem je styl, který se v současné době

na českém trhu u žádné značky v součsné době neobjevuje.

 

Často je nutností logo používat v různých vizuálních kontextech. Takže samozřejmostí jsou

barevné kombinace a černobílá varianta, fungující stylem stickeru.

 


 

 

 

ETIKETY

Tvoříme logo, tvoříme identitu. Vše se ale vlastně točí kolem etiket. Protože právě ty jsou

hlavním vizuálním prvkem pro prodej, ale i marketing. S hezčím produktem se asi vždycky

obchod dělá snadněji.

 

Každá etiketa má jednotného maskota. Aby se však vizuály neopakovaly, býk zaujímá na etiketách vždy jinou pózu.

Aby pak byly jednotlivé druhy piv lépe rozlišeitelné, každá etiketa má svou výraznou charakteristickou barevnou paletu.

Všechny však odrážejí jednotný kresebný styl i celkovou stylizaci.

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÝ VIZUÁL

Klíčový vizuál slouží mimo loga jako hlavní a zároveň univerzální komunikační prvek pro tiskoviny,

online prostor, sociální sítě a web. Oproti logu je výraznější a v určitých případech mnohem lépe upoutá.

Býk je hlavním spojujícím motivem komunikace značky.

 

 

 

 

 

Klíčový vizuál byl použitý na covery sociálních sítí a jako hlavní propagační příspěvek kampaně pro produkt.

Hlavním motivem je maskot značky, býk, který se objevuje i v logu. Kromě tradice spojující býka s pivovarem ho vnímáme

jako dynamického, silného a výrazného. To jsou vlastnosti, které charakterizují i značku Roger.

 

Svou silou a výrazností upoutává pozornost v dynamické póze. Součástí je rovněž půllitr piva, který pro diváka poutače jasně evokuje,

o jaký segment prodeje se jedná. V neposlední řadě nechybí ani motiv mlýna, který je charakteristickým prvkem původní budovy,

ve které se nachází dnešní výrobna piva Roger. Doplňujícím prvkem je zelený chmel, charakteristický pro výrobu piva.

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICKÝ MANUÁL

Samozřejmostí pro nastavování vizuální identity je také grafický manuál. Kromě většiny základních prvků

jako je použití loga, jeho druhy, barvy, písmo u nás také tvoříme stránky s aplikací našich ilustrací.

Na požádání poskytujeme klientům audit nebo odborný dozor pro nasazení vizuální identity veřejně a do kampaní.

 

 

 

BRANDOVANÝ DÁREK

Firma Leube si u pivovaru Grádo objednala nemalé množství piva, které bylo dárkovým předmětem rozdávaným

zaměstnancům, klientům a partnerům na Vánoce. Proto vznikla brandovaná etiketa, která zachovávala prvky

původní ilustrace, ale byla stylizované vhodně podle vizuální identity firmy Leube a jejích barev.

 

 

 

 

 

DALŠÍ APLIKACE

Ve chvíli, kdy jsou zpracované vizuály, je relativně jednoduché přemýšlet nad tím, jak je dále využít formou recyklace.

Typické pivní tácky různých motivů nebo vývěsní štít jsou na snadě.