Hranipex

re-design loga a identity

Toto je nerealizovaný koncept pro vizuální re-design značky Hranipex.

 

 

Cílem zakázky bylo navrhnout evoluční refresh značky a sjednocení jejích různých sub-brandů, které zákazníci nevnímali

jako součástí rodiny Hranipex. Ke značce se pojí řemeslná ruční práce napříč obory. Hlavní cílovou skupinou byl truhlář.

Proto jsme se odrazili od plánů a náčrtů, které může v ruce truhlář kreslit. Rozhodli jsme se jít kreslenou stylizací, která

díky své hrubosti a nedokonalosti evokuje právě ruční práci.

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA

řemeslo — ruční práce — kvalita — spolehlivost

 

 

 

RE-FRESH LOGA

Nejprve jsme oddělili dlouhou část loga, abychom zachovali charakteristický vidlicový tvar, který stávající zákazníci znají,

ale odstranili Po vzoru navržené stylizace jsme překreslili ručně logo. Díky šrafatuře a pomocným skicovným čárám jsme

se snažili evokovat spojitost s truhlářovými náčrty. Logo jsme nakonec posadili na tmavé pozadí, abychom umocnili dojem

z kvalitní a prémiové značky.

 

 

 

 

 

 

Negativní varianta loga

 

 

 

 

Ukázka možné aplikace

 

 

 

 

 

SJEDNOCENÍ RODINY ZNAČEK

 

Jedním z úkolů re-designu bylo sjednotit sub-brandy značky Hranipex. Jak je vidět, k jednotlivým logům bylo přistupováno pokaždé jinak

díky postupnému vzniku v čase bez ohledu na konzistenci a komplexní rodinu. Nejspíš by měl kdokoli problém pochopit souvislost

díky nejednotě barev a vizuálních prvků.

 

 

 

 

Naše řešení. Komplementární barevné odlišení jednotlivých značek při zachování

konzistentního vizuálního stylu přebraného ze zastřešující vizuální identity Hranipexu.

 

 

 

 

 

 

PRODUKTOVÉ ILUSTRACE

 

Abychom podpořili výraznost a rozpoznatelnost jednotlivých sub-brandů a jejich produktů, doplnili jsme je o ilustrace.

Ilustrace byly zpracovány se stejným záměrem a návazností na řemeslo jako logo. Tedy výraznou skicovnou stylizací

kresby, včetně šrafatury a pomocných čar.

 

 

 

 

 

 

 

KONCEPT MASKOTŮ

 

Dalším požadavkem byla myšlenka obohatit vizuální identitu o nějaký hlavní rozpoznávací prvek v podobě maskota. Při navrhování konceptu

jsme se dostali pouze do fáze skic. Záměr byl vytvoření dua „řemeslník-zákazník a poradce Hranipex“. Duo mělo za úkol, v krátkých komiksech,

ve videích a v ilustracích na webu, newsletteru nebo na sociálních sítích, odpovídat na často kaldené dotazy od zákazníků značky Hranipex.