Frenkee

tvorba MASKOTA

A KRESLENÁ KOMUNIKACE

 

 

Frenkee je online finanční expert. Web, nesoucí spoustu obsahu v oblasti finančních služeb, jehož

součástí jsou online kalkulačky. Celý portál je relativně komplexní a může být složité se orientovat

ve všech jeho větvích. Nápad, jak pomoci s komunikací a s tvorbou povědomí o značce, přišel

s vymyšlením maskota, který do sebe portál ztělesňuje formou lidského rádce.

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA
osvěta – technologie – vřelost – flexibilita – jednoduchost – inovace

 

ANIMOVANÝ SPOT

 

Kreslená komunikace Frenkee je komplexní záležitost. Základní představu o tom, jak Frenkee funguje

může ukázat jedno z explainer videí, které fungovalo jako bumper reklama. Za úkol mělo upozornit nejen

na značku jako takovou, ale také na službu poradenství k hypotékám pro OSVČ.

 

Úkolem našeho studia bylo vymyslet příběh videa na základě textu, který měl ve videu zaznít.

Vytvořili jsme rovněž ilustrace, animaci, sound design. Klient si pak nechal zpracovat voice over se známým hercem.

 

 

 

 

 

 

Než však komunikace odstartovala, bylo třeba samotného maskota vymyslet a nadesignovat.

Níže je vložený moodboard nejen stylu kresby, ale také toho, jak by měl být Frenkee prezentovaný.

Moodboard vznikl na základě strategické kreativy, kterou jsme spolu s klientem dali dohromady.

Frenkee je ztělesněním samotného portálu. Na ruce má hologramový přístroj, který nese všechny aktuální

znalosti ohledně finančního poradenství.

 

 

 

 

 

Hledání vhodného stylu, úrovně karikatury, tváře, oblečení a rekvizit vyžadovalo několikatýdenní exploraci.

Vše muselo být navrženo tak, aby bylo pro uživatele co nejpřívětivější a rychle pochopitelné.

 

 

 

 

 

 

Tvář musí být samozřejmě sympatická, proto jsme navrhli několik řešení vycházejících z odsouhlaseného moodbaordu.

Další částí bylo vymyšlení, jakým způsobem bude postava ztělesňovat portál a prezentovat aktuální informace.

Tam jsme vymysleli nápad s hologramovým počítačem. Podobné rekvizity jsou pro maskoty naprosto zásadním

stavebním kamenem pro veškerou komunikaci.

 

 

 

 

 

 

Frenkee je užívaný jako ilustrace na webu, na sociálních sítích, v animaci i v newsletteru.

Každá ilustrace je tvořená na míru události nebo informaci, kterou má pomoci komunikovat.